The Holocaust Historiography Project
Auschwitz, by J.-C. Pressac
Translation of inscriptions: [Drawing 12]
[Manuscript] Zalacznik Nr 2/ Annex no. 2
OBOZOWE KREMATORIUM W TRZEBIONCE/
TRZEBINIA CAMP CREMATORIUM
[Drawings of the building (sections and plan view)]
· Sytuacja 1:50 / Situation 1:50
· Wentylator / Blower fan
· Motor / motor
· zbiornik oleju ciezkiego / heavy fuel oil tank
· dopust powietrzo wtornego / secondary air intake
[Cremation furnace section]
· Prockroj 1:25 / Section 1:25
· Wentylator / Blower fan
· Motor elektr. / Electric motor
· doplyw oleju ze zbiornika / oil line from tank
· palnik gorny / upper burner
· palnik dolny / lower burner
· powieirze wtorne / secondary air
[Burner section]
PALNIK OLEJU CIEZKIEGO / HEAVY OIL BURNER Firmy KUBITZ Berlin / of the KUBITZ firm, Berlin
· [Scale] 1:5
· rozpylany olej z powietrzem / oil pulverized by air
· doplyw powietrza / air line
· doplyw oleju ciezkiego / heavy oil line
· regulacju wstepna / primary regulation (fuel shutoff)
· regulacja scislejsza / secondary regulation (flow regulator)
[Rubber stamp]
· ZAKLAD TECHNOLOGJI / TECHNOLOGY DEPARTMENT
· Ciepla i Paliwa / Heats and Fuels
· AKADEMJI GORNICZEJ W KRAKOWIE / CRACOW ACADEMY OF MINES